Maarakennusurakointi
Murskaus
Konevuokraus
Louhinta
Avolouhinta
Maa- ja kiviainesmyynti
Kaapelointi
Kuljetustoiminta
Erikoiskuljetukset
Lavettikuljetukset
Tukiseinät ja ankkuroinnit
Viherrakentaminen
Salaojitus
Kunnallistekniikka
Purkutyöt
Kunnossapito- ja puhtaanapito
Talonrakennustyöt
Pohjanvahvistus- ja paalutus
Tie- ja ratarakennus
Ympäristötekniikka
Vesirakennus